MATERIAAL REGLEMENT

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1        De schermer voorziet dat hij de gepaste standaard uitrusting meebrengt naar de training. De standaarduitrusting bestaat uit;

 • De sportuitrusting
 • De schermuitrusting
 • De Elektrische uitrusting

De inhoud van deze uitrusting wordt bepaald in Tabel 1 Standaarduitrusting.

Artikel 1.2        Voor alle competitieve en recreatieve evenementen die in of buiten de club georganiseerd worden is dit reglement ondergeschikt aan het de materiaalreglementen van de Vlaamse Schermbond (VSB) en van de Fédération International d'Escrime (FIE). Alle schermmateriaal dat vermeld wordt in dit reglement wordt verondersteld te voldoen aan de normen van VSB en FIE.

Artikel 1.3        De termijnen in dit reglement komen steeds overeen met één seizoen. De termijn van één seizoen wordt bepaald door de Vlaamse Schermbond en loopt van 1 september tot 31 augustus het volgende jaar.

       Artikel 1.3.1     De reguliere trainingen lopen van 1 september tot 30 mei het volgende jaar.

       Artikel 1.3.2     Tijdens de maanden juni en augustus is er training volgens het zomer regime.

       Artikel 1.3.3     Tijdens de maand juli is er geen training.

Artikel 1.4        In een seizoen geldt steeds de meest recente versie van dit reglement dat opgesteld is voor het begin van dit seizoen. Dit reglement is vrij raadpleegbaar via de website van de club.

Artikel 1.5        De verhuurtarieven worden bepaald door een bijlage van dit reglement. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden herzien. Dit reglement is vrij raadpleegbaar via de website van de club.

Hoofdstuk 2 Eigen uitrusting

Artikel 2.1        Alle leden moeten om hygiënische- en veiligheidsredenen bij het aansluiten bij de club in het bezit zijn van een eigen handschoen.

Artikel 2.2        Alle leden moeten om hygiënische- en veiligheidsredenen ten laatste zes maanden na het aansluiten bij de club in het bezit zijn van een eigen ondervest van 800N.

Artikel 2.2.1     Meisjes en dames moeten naast het ondervest ook in het bezit zijn van een borstbeschermer.

Artikel 2.2.2     Jongens en mannen mogen naast het ondervest ook in het bezit zijn van een borstbeschermer.

Artikel 2.3        Leden die degen schermen moeten ook in het bezit zijn van een eigen schermbroek en schermkousen.

Artikel 2.4        Leden moeten vanaf het tweede seizoen in het bezit zijn van een eigen masker.

Artikel 2.5        Leden die op wedstrijden, toernooien en evenementen, zowel intern als extern, te gaan moeten een eigen paar schermsokken aanschaffen.

Artikel 2.6        De eigen aanschaf van al het andere materiaal, wordt sterk aangeraden, maar wordt niet verplicht. De leden die (nog) niet in het bezit zijn van deze materialen kunnen dit huren bij de club.

Artikel 2.6.1     Op een eigen schermvest zal een badge van het club insigne bevestigd worden. Deze badge centraal op de ongewapende arm worden geplaatst
5 à 7 cm onder de naad van het vest.

 

Tabel 2: Samenvatting hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3 Club uitrusting

Artikel 3.1        Vier weken na de eerste training zal elke schermer die niet in bezit is van eigen schermmateriaal voor de rest van het seizoen clubmateriaal, onder waarborg, moeten huren.

Artikel 3.2        De huurperiode zal lopen vanaf oktober tot het einde van het seizoen. Na aanvraag verlengbaar tijdens de zomer kalender.

Artikel 3.2.1     Vanaf het 1e jaar van lidmaatschap zal er een waarborg betaald worden.

Artikel 3.2.2     Vanaf het 2e jaar van lidmaatschap zal er huur betaald worden.

Artikel 3.2.3     De bedragen van de huur en waarborg worden bepaald door een bijlage van dit reglement. Deze prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. Dit document is vrij raadpleegbaar via de website van de club.

Artikel 3.3        Elke schermer neemt aan het einde van de training zijn sportkledij en gehuurd schermtenue mee naar huis.

Artikel 3.3.1     Een uitzondering kan gemaakt worden voor de schoolgaande kinderen van de dinsdag training.

Artikel 3.4        Voor elektrisch materiaal dat door de club tijdens een training, stage of ander evenement ge-(co) organiseert door de club, aan de schermer ter beschikking gesteld is moet er geen waarborg of huur betaald worden. De schermer geeft dit materiaal terug aan het einde van dat evenement.

Artikel 3.4.1     Bij verlies of onherstelbare schade aan het elektrisch materiaal zal het verloren goed door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed.

Artikel 3.4.2     Bij verlies of onherstelbare schade aan het elektrisch materiaal zal het verloren goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed indien;

 1. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid
 2. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of tijdens een door de club georganiseerd of mee georganiseerd evenement.

Artikel 3.5        Op het einde van de reguliere trainingen, net voor het begin van de zomervakantie, wordt de gehuurde uitrusting intact, volledig en gewassen ingeleverd. De waarborg zal vervolgens teruggestort worden.

Artikel 3.5.1     Indien de uitrusting onvolledig of beschadigt ingeleverd wordt zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 3.5.2     Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg worden ingehouden en zal het verloren goed door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed.

Artikel 3.5.3     Bij herstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 3.5.4     Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg NIET worden ingehouden en zal het verloren goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed indien;

 1. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid
 2. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of tijdens een door de club georganiseerd of mee georganiseerd evenement.

Hoofdstuk 4 Wedstrijdmateriaal

Artikel 4.1        Wedstrijdmateriaal is het schermmateriaal dat een schermer nodig heeft om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen. Leden kunnen wedstrijdmateriaal huren met uitzondering van de in art. 2 vermelde kledingstukken.

Artikel 4.2        Het ter beschikking gestelde wedstrijdmateriaal is niet persoonlijk en wordt voor de duur van een tornooi gehuurd. Het materiaal moet ten laatste tijdens de eerste training volgend op het tornooi weer worden ingeleverd.

Artikel 4.3        Indien een schemer tijdens een tornooi geen wedstrijden meer moet schermen o.w.v. uitschakeling of het einde van de wedstrijden, kan door een trainer, coach of bestuurslid worden gevraagd om dit materiaal in te leveren indien een andere schermer dit materiaal nodig zou hebben. Hier moet steeds op worden ingegaan. Het is op dat moment de verantwoordelijkheid van de trainer of het bestuurslid om te controleren of het materiaal nog in goede staat verkeert.

Artikel 4.4        De club verbindt zich er toe om wedstijdmateriaal te verhuren dat voldoet aan de normen gesteld door VSB en FIE. Hierdoor kunnen er echter geen garanties worden gegeven over de beschikbaarheid van het materiaal. Schermers zijn zelf verantwoordelijk om dit materiaal tijdig aan te vragen.

Artikel 4.5        Bij het reserveren van wedstrijdmateriaal moet een huurtarief worden betaald die afhankelijk is van het soort materiaal en de hoeveelheid die wordt gehuurd. De verhuur van wedstrijdmateriaal is onderworpen aan dezelfde waarborg zoals beschreven in Hoofdstuk 3.

Artikel 4.5.1     Indien de uitrusting onvolledig of beschadigt ingeleverd wordt zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 4.5.2     Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg worden ingehouden en zal het verloren goed door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed.

Artikel 4.5.3     Bij herstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 4.5.4     Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal de waarborg NIET worden ingehouden en zal het verloren goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed indien;

 1. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid
 2. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of tijdens een door de club georganiseerd of mee georganiseerd evenement.

Artikel 4.5.5     Bij beschadiging of verlies worden de vervang- of reparatiekosten van het materiaal van de waarborg ingehouden. Voor onderstaande gevallen moeten echter geen kosten worden betaald door de schermer die het materiaal huurt, omdat deze beschouwd worden als normale slijtage:

 1. Een fil de corps die slecht contact geeft.
 2. Een elektrisch wapen dat geen treffers meer registreert.
 3. Een wapen dat breekt tijdens een gevecht op voorwaarde dat de schermer die het wapen leent dit wapen niet brak tijdens het uitvoeren van een gevaarlijke actie.
 4. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid
 5. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot het ontzeggen van het recht om materiaal te huren.

Artikel 4.6        Bij het laattijdig inleveren van materiaal moet per begonnen week een boete worden betaald die gelijk staat aan de huurprijs.